Ratzinger, Joseph

Zawód muzyka kościelnego jako służba liturgiczna i pastoralna

1976

Informacje o dokumencie

  • Źródło przedstawianego tekstu: W: Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, red. M. Koza, tłum. A. Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny – Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 177nn. Na podstawie: Kirchenmusikberuf als liturgischer und pastoraler Dienst, w: Kirchenmusik im Gespräch. Ansprachen, Reden, Grußworte, Diskussionbeiträge zur 1OO-Jahrfeier der Kirchenmusikschule Regensburg vom 21-21.5.1975, hrsg. von F. Fleckenstein, Bonn 1976, s. 24-27.
  • Uwagi do tekstu: Data wg oryginału. Z tekstu pobranego z książki usunięto zauważone teksty czcionką grecką, pozostawiając transliterację. W niektórych miejscach zamiast liter z "umlaut" zastosowano uproszczenie, np. "ue".

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).