Ratzinger, Joseph

Eucharystia, communio i solidarność

2002

Informacje o dokumencie

  • Źródło przedstawianego tekstu: W: Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, red. M. Koza, tłum. A. Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny – Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 113nn. Na podstawie: „L’Osservatore Romano” 6 (2002), również: Eucharistie - Communio - Solidarität. Christus gegenwärtig und wirksam im Sakrament, w: J. Ratzinger, Unterwegs zu Jesus Christus, Augsburg 2003, s. 109-130
  • Uwagi do tekstu: Data wg oryginału. Z tekstu pobranego z książki usunięto zauważone teksty czcionką grecką, pozostawiając transliterację. W niektórych miejscach zamiast liter z "umlaut" zastosowano uproszczenie, np. "ue".

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).