Ratzinger, Joseph

Artystyczna transpozycja wiary. Teologiczne problemy muzyki kościelnej

1980

Informacje o dokumencie

  • Źródło przedstawianego tekstu: W: Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, red. M. Koza, tłum. A. Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny – Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 157nn. Na podstawie: Theologische Probleme der Kirchenmusik, hrsg. von R. Walter et al., Rottenburg 1978; również jako Die künstleriche Transposition des Glaubens. Theologische Probleme der Kirchenmusik, „Internationale Katolische Zeitschrift »Communio«” 9 (1980), s. 148-157.
  • Uwagi do tekstu: Data wg oryginału. Z tekstu pobranego z książki usunięto zauważone teksty czcionką grecką, pozostawiając transliterację. W niektórych miejscach zamiast liter z "umlaut" zastosowano uproszczenie, np. "ue".

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).