Ratzinger, Joseph

Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość

2003

Informacje o dokumencie

  • Źródło przedstawianego tekstu: W: Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, red. M. Koza, tłum. A. Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny – Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 135nn. Na podstawie: 40 Jahre Konstitution über die heilige Liturgie. Rückblick und Vorblick, „Liturgisches Jahrbuch” 53 (2003), s. 209-2
  • Uwagi do tekstu: Data wg oryginału. Z tekstu pobranego z książki usunięto zauważone teksty czcionką grecką, pozostawiając transliterację. W niektórych miejscach zamiast liter z "umlaut" zastosowano uproszczenie, np. "ue".

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).