Romano Guardini

O duchu liturgii

1918

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: R. Guardini, O duchu liturgii. Przekład i wprowadzenie, tłum. i kom. ks. M. Wolicki, wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1996. Tytuł oryginału: Vom Geist der Liturgie, Freiburg im Breisgau 1961 (pierwsze wyd. 1918)
  • Uwagi do tekstu: Jest defekt w książce w paragrafie zaczynającym się: „historii”, ale coś z naszego życia należy do porządku ponadczasowego...

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).