Szybka konsultacja tekstów teologicznych

Na tej podstronie można konsultować teksty teologiczne: fragmenty książek, artykułów i innych wartościowych opracowań. Należy pamiętać, że teksty tu umieszczone służą przede wszystkim do wyszukiwania, można z nich korzystać w celach studyjnych. Przy ich cytowaniu należy sprawdzić oryginał.

Dokumenty opatrzone znakiem zamkniętej kłódki są niedostępne do czytania w całości online ze względu na prawa wydawnicze. Ich fragmenty wyświetlają się jednak w wynikach wyszukiwania na prawach cytatu.

Dokumenty opatrzone znakiem otwartej kłódki są udostępnione w całości online, za zgodą Autorów. Proszę jednak pamiętać, że wersje online mogą się różnić od opublikowanych.

Jesteś autorem tekstów? Udostępnij je tutaj

Serdecznie zapraszam Autorów tekstów teologicznych do umieszczania ich w bazie "Liturgista.pl". W tym celu proszę o kontakt: e-mail.
Ks. D. Ostrowski

Zasoby

Obecnie w bazie tekstów dostępne jest 29 dokumentów.

Dostępne dokumenty

Obecnie w bazie tekstów dostępne jest 29 dokumentów.

 1. 2019 J. Nastałek: Chrystus – Baranek Boży w liturgii. Implikacje dogmatyczne
 2. 2019 J. Nastałek: Eucharystia – tajemnica wyznawana
 3. 2017 D. Ostrowski: Radość Niedzieli „Laetare”. W kierunku pogłębionej interpretacji antyfony „Laetare Ierusalem” 
 4. 2017 J. Nastałek: Jedność ekonomii Słowa wcielonego i Ducha Świętego w prefacjach "Missale Romanum" bł. Pawła VI
 5. 2016 D. Ostrowski: "Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie" (Za 2, 14). Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia 
 6. 2015 J. Nastałek: Wiara celebrowana w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI
 7. 2014 D. Ostrowski: Prefacja – odnalezione dziękczynienie 
 8. 2014 Cz. Krakowiak: Częstotliwość celebracji Eucharystii
 9. 2014 J. Nastałek: „Paschale sacramentum”. Zbawczy wymiar Paschy Jezusa Chrystusa w nauczaniu Leona Wielkiego
 10. 2013 D. Ostrowski: Znaczące dotknięcie. Ofiarowanie mszalne a ołtarz 
 11. 2013 Cz. Krakowiak: Warunkowe udzielanie sakramentów?
 12. 2009 Cz. Krakowiak: Liturgia epifanią eklezjologii communio
 13. 2008 Cz. Krakowiak: Katolicki pogrzeb po kremacji
 14. 2005 B. Adamczewski: Komunia św. na rękę w aktualnym nauczaniu Kościoła 
 15. 2003 J. Ratzinger: Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość
 16. 2003 J. Ratzinger: "Wzbudź Twą potęgę i przyjdź"
 17. 2002 J. Ratzinger: Eucharystia, communio i solidarność
 18. 2001 J. Ratzinger: Trwanie przed Panem, kroczenie z Panem, klękanie przed Panem. O święcie Bożego Ciała
 19. 1999 Cz. Krakowiak: Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów
 20. 1980 J. Ratzinger: Artystyczna transpozycja wiary. Teologiczne problemy muzyki kościelnej
 21. 1979 J. Ratzinger: O pojęciu sakramentu
 22. 1979 J. Ratzinger: Kwestia czci i sakralnego charakteru Eucharystii
 23. 1979 J. Ratzinger: Pan jest blisko nas w naszych sumieniach, w swoim słowie, w swojej osobowej obecności, w Eucharystii
 24. 1978 J. Hani: Symbolika świątyni chrześcijańskiej
 25. 1976 J. Ratzinger: Zawód muzyka kościelnego jako służba liturgiczna i pastoralna
 26. 1969 J. Ratzinger: Czy Eucharystia jest ofiarą?
 27. 1969 J. Ratzinger: Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii
 28. 1966 J. Ratzinger: Sakramentalny fundament chrześcijańskiej egzystencji
 29. 1918 R. Guardini: O duchu liturgii