Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Komunikat w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej

25.08.2015

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: Prywatne zbiory administratora
  • Uwaga: Tekst studyjny, należy uważać przy cytowaniu.
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniższe wyjaśnienia:
1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.
Częstochowa 25.08.2015 r.
bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów