Konferencja Episkopatu Polski

Zmiana formuły "wspólnota chrześcijańska" na "Kościół Boży"

06.03.2014

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: Prywatne zbiory administratora
  • Uwaga: Tekst studyjny, należy uważać przy cytowaniu.
Warszawa, dnia 6 marca 2014 r.
DEKRET
Zgodnie z wolą Stolicy Świętej (dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 44/13/L, z dnia 22.02.2013 r.), aby w Obrzędach Chrztu Dzieci jaśniej wyrażana była prawda, iż kandydaci są przyjmowani do wspólnoty całego Kościoła Bożego – w jego powszechnej, katolickiej, naturze – dotychczas używane w obrzędach powitalnych chrztu dzieci określenie wspólnota chrześcijańska (łac. communitas christiana) zostaje zastąpione wyrażeniem Kościół Boży (łac. Ecclesia Dei).
Zmiana dotyczy tych punktów polskiej księgi Obrzędy chrztu dzieci, gdzie pojawia się zdanie wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was itd. We wszystkich tych punktach zostaje zmienione brzmienie tekstu na nowy, zgodnie z poniższym wykazem:
• w punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)
• w punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. (...)
• w punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): N., N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)
• w punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)
• w punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami...
Zmiana formuły wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
✠ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski