Abp J. Życiński

Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia

22.05.2009

Informacje o dokumencie

Dokument sprawdzony
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.diecezja.lublin.pl
  • Uwagi do tekstu: Tytuł i tytuł skrócony według próby standaryzacji (ks. D. O.) Dostęp do źródła internetowego 08.04.2020.
  • Uwaga: Dekret dotyczy Archidiec. Lubelskiej
Zarządzenie
w sprawie celebracji liturgicznych
dotyczących uzdrowienia

Lublin, 22 maja 2009 r. - Nr 350/Gł/2009 - Abp Józef Życiński
Mając na uwadze troskę o właściwe i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi sprawowanie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia, stosownie do wskazań zawartych w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga oraz kan. 838 i 839 KPK, zarządzam, aby duszpasterze zapraszający ze wspomnianą posługą kapłanów z terenów innych diecezji, dokonywali tego za zgodą biskupa diecezjalnego.
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Kanclerz