Kongregacja Nauki Wiary

«Responsa ad proposita dubia» w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym

01.02.2008

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: opoka.org.pl
  • Uwagi do tekstu: Pełny tytuł: «Responsa ad proposita dubia» Kongregacji Nauki Wiary w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym
Odpowiedzi na przedstawione pytania o ważność chrztu udzielonego przy użyciu formuł:
«I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» (Ja ciebie chrzczę w imię Stworzyciela i Odkupiciela, i Uświęciciela) oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» (Ja ciebie chrzczę w imię Stworzyciela i Wyzwoliciela, i Wspomożyciela).
PYTANIA:
Pierwsze: Czy ważny jest chrzest udzielony przy użyciu formuł: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»?
Drugie: Czy osoby, które zostały ochrzczone przy użyciu tych formuł, bezwarunkowo powinny być powtórnie ochrzczone?
ODPOWIEDZI:
Na pierwsze pytanie: Negatywna.
Na drugie pytanie: Pozytywna.
Podczas audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził niniejsze «Odpowiedzi», przyjęte na Sesji Zwyczajnej Kongregacji, i polecił je opublikować.
W siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 1 lutego 2008 r.
Kard. William Levada
Prefekt
Abp Angelo Amato SDB (tyt. Sila)
Sekretarz