Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)

21.04.2006

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.fronda.pl
  • Uwagi do tekstu: Tytuły dostosowane do próby standaryzacji.
Prośba o recognitio Stolicy Apostolskiej na przyjmowanie przez wiernych w Polsce Komunii Świętej na rękę
Jego Eminencja
Kardynał Francis Arinze
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
ROMA
W myśl kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz instrukcji "Redemptionis Sacramentum" Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2004 r., nr 92, – Konferencja Episkopatu Polski zwraca się z prośbą o udzielenie recognitio na przyjmowanie przez wiernych w Polsce Komunii Świętej na rękę.
Biskupi polscy zgromadzeni na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2005 roku w Warszawie, wyrazili zgodę na przyjmowanie przez wiernych Komunii Świętej na rękę, o ile poproszą o to przez gest wyciągniętej dłoni.
Warszawa, dnia 6 marca 2006 r.
SEP 6.2-18
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ekscelencjo,
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma zaszczyt przekazać w załączeniu, Waszej Ekscelencji Dekret zawierający recognitio dotyczące wprowadzenia zwyczaju udzielania Komunii Świętej na rękę wiernym diecezji w Polsce.
Korzystając z okazji przekazuję Waszej Ekscelencji wyrazy najgłębszego szacunku
Oddany w Panu
+ Albert Malcolm Ranjith
Arcybiskup Sekretarz
Watykan, dnia 21 kwietnia 2006 r.
Nr prot. 376/06/L
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dla Polski
W odpowiedzi na list Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 marca 2006 r. – na mocy władzy udzielonej tejże Kongregacji przez Ojca Świętego Benedykta XVI – wyrażam chętnie zgodę na to, by w diecezjach Polski mógł być przyjęty zwyczaj udzielania Komunii Świętej wiernym na rękę, zgodnie z normami zawartymi w Instrukcji De modo sanctam Communionem ministrandi i załączonego listu do Przewodniczących Konferencji Episkopatów (por. AAS 61-1969, 541-547).
Wbrew wszystkim przeciwnym zarządzeniom.
Wydano w siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 21 kwietnia 2006 r. Nr prot. 376/06/L
+ Franciszek Kardynał Arinze
Prefekt
+ Albert Malcolm Ranjith Arcybiskup
Sekretarz