Abp J. Życiński

Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie modlitwy wiernych

02.01.2006

Informacje o dokumencie

Dokument sprawdzony
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.diecezja.lublin.pl
  • Uwagi do tekstu: Tytuł i tytuł skrócony według próby standaryzacji (ks. D. O.) Dostęp do źródła internetowego 08.04.2020.
  • Uwaga: Dekret dotyczy Archidiec. Lubelskiej
Zarządzenie
w sprawie modlitwy wiernych

Lublin, 2 stycznia 2006 r. - Abp Józef Życiński
Aby modlitwa wiernych stanowiła wyraz teologii Kościoła, obowiązkiem kapłana odpowiedzialnego za przygotowanie liturgii jest sprawdzenie i zaaprobowanie wezwań, jeśli te ostatnie były uprzednio przygotowane dla danej wspólnoty przez wiernych świeckich. Z zasady tej można zrezygnować na rzecz improwizowanych wezwań jedynie w przypadku małych, zamkniętych grup żyjących duchem liturgii. Nigdy natomiast nie należy od niej odchodzić w przypadku świąt narodowych czy rocznic patriotycznych. Tekst przygotowanej wówczas modlitwy wiernych winien być zawsze wcześniej uzgodniony z duszpasterzem odpowiedzialnym za organizację uroczystości.
Troskę o teologiczną poprawność sformułowań wyrażamy w wezwaniach: módlmy się za wstawiennictwem św. N, przez wstawiennictwo św. N; nigdy natomiast nie używamy zwrotu: za pośrednictwem św. N. Maksymalna liczba wezwań w liturgii niedzieli i dni świątecznych nie powinna przekraczać sześciu. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach może ich być więcej.
Wstęp i zakończenie modlitwy wiernych zawsze należy do przewodniczącego liturgii.
+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski