Konferencja Episkopatu Polski

Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto

1985

Informacje o dokumencie

Dokument sprawdzony
  • Źródło przedstawianego tekstu: Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1985, 3-4 (marzec-kwiecień), s. 62 (zob. PDF)
  • Uwagi do tekstu: Dokument odnosi się do uchwały KEP z 01.12.1983 r. Jedyny dostępny tekst w WDŁ nie został opatrzony datą. Tytuł skrócony dostosowany do próby standaryzacji (ks. D. O.)
Episkopat Polski
Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto
I. Na podstawie przepisów liturgicznych i uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 1.XII.1983 r. zadośćczyni niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestniczenia w liturgii Najśw. Ofiary Msza św. odprawiana od godziny 16.00 w soboty i wigilie świąt de praecepto. Konsekwentnie uczestniczenie we Mszach św. odprawianych wcześniej, np. z racji pogrzebu lub ślubu, nie zadośćczyni w/w obowiązkowi.
II. Obowiązują w w/w Mszach św. następujące przepisy liturgiczne:
a) formularz Mszy św. z niedzieli lub święta,
b) recytowane lub śpiewane "Chwała na wysokości" i "Wierzę w jednego Boga",
c) czytania z niedzieli lub święta,
d) obowiązek wygłoszenia homilii dla wiernych.
III. Msza św. sobotnia lub w wigilię świąt de praecepto, winna być odprawiana o stałej godzinie i zasadniczo jedna w danym kościele. Dlatego należy dobrać czas najbardziej odpowiadający wiernym, którzy chcieliby z niej korzystać, z racji pracy zawodowej w niedzielę (kolejarze itp.).
Dopuszczalna jest także Msza św. tzw. ślubna, odprawiana według przytoczonych w punkcie II zasad liturgicznych. W tych Mszach św. obowiązują przepisy zawarte w numerze 11 "Obrzędów Sakramentu Małżeństwa".