Święta Kongregacja Soboru

"Tricenario Gregoriano"

Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich

24.02.1967

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: AAS 59 (1967), s. 229-230
  • Uwagi do tekstu: Tłum. studyjne ks. D. O., z wykorzystaniem komentarza Instytutu Martin de Azpilcueta do KPK odnośnie Kan. 957-958 (Wypełnienie obowiązku odprawienia Mszy św. w intencjach ofiarodawcy)
Seria trzydziestu Mszy Gregoriańskich przerwana wskutek nieprzewidzianej przeszkody (np. zaskoczenia chorobą) lub innej racjonalnej przyczyny (np. celebracja Mszy pogrzebowej lub ślubnej), na mocy zarządzenia Kościoła zachowuje owoce tej modlitwy uznane przez praktykę Kościoła i pobożność wiernych, z zachowaniem obowiązku kapłana celebrującego, aby jak najszybciej uzupełnić celebrację trzydziestu Mszy. Ordynariusz natomiast niech odpowiednio czuwa, aby w tak ważnej dziedzinie nie dochodziło do nadużyć.
Dan w Rzymie, z polecenia Papieża Pawła VI, dnia 24 lutego 1967.
+ Petrus Palazzini, sekretarz
Florentius Romita, podsekretarz