Szybka konsultacja tekstów teologicznych

Na tej podstronie można konsultować teksty teologiczne: fragmenty książek, artykułów i innych wartościowych opracowań. Należy pamiętać, że teksty tu umieszczone służą przede wszystkim do wyszukiwania, można z nich korzystać w celach studyjnych. Przy ich cytowaniu należy sprawdzić oryginał.

Dokumenty opatrzone znakiem zamkniętej kłódki są niedostępne do czytania w całości online ze względu na prawa wydawnicze. Ich fragmenty wyświetlają się jednak w wynikach wyszukiwania na prawach cytatu.

Dokumenty opatrzone znakiem otwartej kłódki są udostępnione w całości online, za zgodą Autorów. Proszę jednak pamiętać, że wersje online mogą się różnić od opublikowanych.

Jesteś autorem tekstów? Udostępnij je tutaj

Serdecznie zapraszam Autorów tekstów teologicznych do umieszczania ich w bazie "Liturgista.pl". W tym celu proszę o kontakt: e-mail.
Ks. D. Ostrowski

Zasoby

Obecnie w bazie tekstów dostępne jest 29 dokumentów.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Artykuły naukowe

 1. 2019 J. Nastałek: Chrystus – Baranek Boży w liturgii. Implikacje dogmatyczne
 2. 2019 J. Nastałek: Eucharystia – tajemnica wyznawana
 3. 2017 D. Ostrowski: Radość Niedzieli „Laetare”. W kierunku pogłębionej interpretacji antyfony „Laetare Ierusalem” 
 4. 2017 J. Nastałek: Jedność ekonomii Słowa wcielonego i Ducha Świętego w prefacjach "Missale Romanum" bł. Pawła VI
 5. 2016 D. Ostrowski: "Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie" (Za 2, 14). Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia 
 6. 2015 J. Nastałek: Wiara celebrowana w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI
 7. 2014 Cz. Krakowiak: Częstotliwość celebracji Eucharystii
 8. 2014 J. Nastałek: „Paschale sacramentum”. Zbawczy wymiar Paschy Jezusa Chrystusa w nauczaniu Leona Wielkiego
 9. 2013 D. Ostrowski: Znaczące dotknięcie. Ofiarowanie mszalne a ołtarz 
 10. 2013 Cz. Krakowiak: Warunkowe udzielanie sakramentów?
 11. 2009 Cz. Krakowiak: Liturgia epifanią eklezjologii communio
 12. 2008 Cz. Krakowiak: Katolicki pogrzeb po kremacji
 13. 2003 J. Ratzinger: Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość
 14. 2002 J. Ratzinger: Eucharystia, communio i solidarność
 15. 1999 Cz. Krakowiak: Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów
 16. 1980 J. Ratzinger: Artystyczna transpozycja wiary. Teologiczne problemy muzyki kościelnej
 17. 1979 J. Ratzinger: O pojęciu sakramentu
 18. 1969 J. Ratzinger: Czy Eucharystia jest ofiarą?
 19. 1969 J. Ratzinger: Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii
 20. 1966 J. Ratzinger: Sakramentalny fundament chrześcijańskiej egzystencji