Romano Guardini
O duchu liturgii
(1918)

  • Kategoria tekstu: Książki
  • Źródło przedstawianego tekstu: R. Guardini, O duchu liturgii. Przekład i wprowadzenie, tłum. i kom. ks. M. Wolicki, wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1996. Tytuł oryginału: Vom Geist der Liturgie, Freiburg im Breisgau 1961 (pierwsze wyd. 1918)
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Jest defekt w książce w paragrafie zaczynającym się: „historii”, ale coś z naszego życia należy do porządku ponadczasowego...

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Ze względu na zastrzeżone przez Wydawnictwo prawa do publikacji cyfrowej ten dokument nie jest wyświetlany w tekście ciągłym. Fragmenty tego dokumentu wyświetlają się w wynikach wyszukiwania (na prawach cytatu).