Ks. Stanisław Szczepaniec
Podwójna lektura Ewangelii w języku łacińskim i greckim
(2018)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 95 (2018
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Dlaczego podczas niektórych Mszy Świętych w języku łacińskim jest czytana drugi raz Ewangelia w języku greckim (gdzie można znaleźć ewentualnie rubryki tego momentu w liturgii)?

ODPOWIEDŹ:

W starożytnym Rzymie częściej mówiono po grecku niż po łacinie. Miało to swój wyraz również w celebracji liturgicznej. Odczytywano Ewangelię w obydwu językach. Stało się to pewną tradycją, która znalazła swój wyraz w wielu sakramentarzach, np. Sakramentarz Gelazjański. Zwyczaj ten zachował się podczas Mszy sprawowanej pod przewodnictwem papieża. Jest zachowany do dziś jako tradycja wyrażająca uniwersalność Kościoła. Nie ma o niej mowy w dokumentach ogólnokościelnych, natomiast odpowiednie teksty po łacinie i po grecku są drukowane w książeczkach przeznaczonych na liturgię papieską. Stosuje się ją w większych uroczystościach.
ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków)