Ks. Stanisław Szczepaniec
Łączenie Godzin oficjum
(2018)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 95 (2018
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Mam pytanie wiążące się z pewną niejasnością sformułowań Ogólnego wprowadzenia do Liturgii Godzin. W punktach 93-99 tego dokumentu mamy liczne normy dotyczące łączenia poszczególnych godzin z Mszą Świętą oraz między sobą. Normy te milczą jednak o Komplecie. W związku z tym pojawiają się wątpliwości:

1. Czy można łączyć Kompletę z Mszą Świętą? OWLG wprost się temu nie sprzeciwia (jak jest to w przypadku Godziny Czytań), ale też nie opisuje, jak należałoby je połączyć.

2. Czy można łączyć Godzinę Czytań z Kompletą (tego samego oficjum)? Punkt 99 OWLG mówi ogólnie o "innych godzinach", a zatem wydaje się, że także o Komplecie. Spotkałem się jednak z interpretacją, że ten punkt należy interpretować w świetle punktów go poprzedzających, które nie odnoszą się do Komplety.

3. Jeśli łączenie Godziny Czytań z Kompletą jest dopuszczalne - co należy wówczas zrobić z rachunkiem sumienia? Umieścić po hymnie czy po responsorium po II czytaniu z Godziny Czytań, czy może w ogóle opuścić?

Mateusz Radajewski

ODPOWIEDŹ:

OWLG omawiając kolejno specyfikę poszczególnych Godzin tej ostatniej nadaje tytuł: "Modlitwa na zakończenie dnia" i wyjaśnia w punkcie 84: "Ta Godzina jest ostatnią modlitwą dnia, odmawianą przed spoczynkiem nocnym, nawet i po północy, jeśli tak się zdarzy". Nic więc dziwnego, że mówiąc o połączeniu różnych Godzin z celebracją Eucharystii, a także poszczególnych Godzin między sobą, nie uwzględnia możliwości połączenia Komplety z Eucharystią lub Godziną czytań. Każde takie połączenie sprawiłoby, że Kompleta traci w pewnym stopniu swój charakter «ostatniej modlitwy dnia». Jeżeli Eucharystia lub Godzina czytań są przeżywane w godzinach wieczornych, Kompletę należy odmawiać po ich zakończeniu.
ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków)