Ks. Stanisław Szczepaniec
Nieszpory Świętej Rodziny w piątek 30 grudnia
(2017)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Status: Kalendarz diecezji rzymskiej na 2016/2017 r. rozwiązuje poruszaną kwestię inaczej niż podana odpowiedź - w piątek Św. Rodziny nieszpory są ze święta. Oznacza to, że rubryka jest nieścisła i należy ją interpretować szerzej, Ks. Szczepaniec odczytał ją dosłownie, co jak widać nie zawsze jest trafione (ks. D. Ostrowski).
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 89 (2017
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:
Szczęść Boże!
Chciałbym zadać pytanie w związku z dyskusją, która rozgorzała na jednym z forów internetowych poświęconych liturgii. Problem dotyczy formularza, jakiego należałoby użyć w Nieszporach święta św. Rodziny, gdy dzień ten wypada w piątek (30 grudnia), a nie w niedzielę.
Rubryka brewiarza, umieszczona po II Nieszporach 25 grudnia, wskazuje, że we wszystkie dni Oktawy Narodzenia Pańskiego, z wyjątkiem uroczystości i niedzieli świętej Rodziny, nieszpory odmawiamy z bieżącego dnia Oktawy. Jak więc widać, wyjątkiem są tylko uroczystości i niedziela, nie zaś samo święto św. Rodziny, bo ono, gdy wypada w piątek, oczywiście niedzielą nie jest. Mimo to niektóre rubrycele diecezjalne wskazywały, że nawet w święto św. Rodziny przypadające w piątek Nieszpory trzeba wziąć z tego święta, a nie z 30 grudnia. Praktyka taka wydaje się sprzeczna ze wspomnianą wcześniej rubryką, jak i logiką liturgii święta Pańskie uzyskują liturgicznie "wyższy" status tylko, gdy wypadają w niedzielę (I Nieszpory, dwa czytania przed Ewangelią, Credo). Gdy wypadają w dzień powszedni, zachowują się jak wszystkie inne święta, co w Oktawie Narodzenia oznacza wzięcie Nieszporów z dnia bieżącego, a nie ze święta.
Bardzo proszę o odpowiedź, jak to rzeczywiście powinno być i czy rację ma przytoczona wyżej argumentacja, czy wspomniane rubrycele diecezjalne. Z Panem Bogiem!
Mateusz Radajewski

ODPOWIEDŹ:

Przedstawiona przez Pana argumentacja jest słuszna. Jeśli święto św. Rodziny wypada 30 grudnia, nieszpory są z bieżącego dnia oktawy. Pełny tekst przypomnianej rubryki brzmi: "Podczas oktawy Narodzenia Pańskiego, z wyjątkiem uroczystości i niedzieli Świętej Rodziny, Nieszpory są zawsze z dnia bieżącego tej oktawy, jak to podano niżej. Należy się do tego stosować nawet wtedy, gdy inne Godziny są z przypadającego w tym dniu święta". Ostatnie zdanie tej rubryki powinno być odniesione również do święta św. Rodziny, jeśli wypada ono 30 grudnia.
ks. dr Stanisław Szczepaniec

Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski