Ks. Jacek Nowak
Obchód ku czci Bł. J. Popiełuszki w całej Polsce
(2017)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 88 (2017
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Szczęść Boże!

Zwracam się z serdeczną prośbą dotyczącą wspomnienia bł. Jerzego Popiełuszki. Jest to wspomnienie dowolne wprowadzone tylko dla archidiecezji warszawskiej, w diecezjach warszawsko-praskiej i legnickiej oraz w ordynariacie polowym. W naszej wspólnocie powstało pytanie i zarazem pragnienie, aby mogło być ono obchodzone na terenie całej Polski.

W związku z tym mam pytanie dotyczące zasad liturgicznych, przepisów dotyczących tej kwestii.

Będę wdzięczna za informacje.

Z szacunkiem,

s. Agata Paszek, Urszulanka Unii Rzymskiej

ODPOWIEDŹ:

Czcigodna Siostro!

Założeniem Soboru Watykańskiego II dotyczącym obchodów świętych i błogosławionych w kalendarzach partykularnych było: "Aby uroczystości świętych nie przesłaniały świąt, których treścią są misteria zbawienia, należy wiele spośród tych uroczystości pozostawić Kościołom partykularnym, poszczególnym narodom lub rodzinom zakonnym, rozciągając na cały Kościół tylko te, które upamiętniają świętych o prawdziwie powszechnym znaczeniu" (KL 111). Ponadto są jasne wskazania Stolicy Apostolskiej, aby obchody ku czci błogosławionych były ograniczone: Notitiae 398-399(1999), s. 444-446; Pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Prymasa Polski w sprawie wprowadzenia nowych błogosławionych do Kalendarza diecezji polskich: Anamnesis 7(2000/01), nr 4(27), s. 20-30; List Sekretarza Kongregacji w sprawie kalendarza liturgicznego diecezji polskich: Anamnesis 17(2011), nr 2(65), s. 17-18.

W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski nie może prosić Stolicy Apostolskiej o rozciągnięcie obchodów kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki na cały nasz kraj.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC