Ks. Andrzej Filaber
Dodawanie zwrotek do Hymnu "O Stworzycielu" w czasie sakramentu małżeństwa
(2016)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 84 (2016), s. 95
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

W Obrzędach sakramentu małżeństwa stosowna rubryka podaje, że w hymnie Veni Creator śpiewa się zawsze tylko pierwszą i ostatnią zwrotkę, a z pozostałych wybiera się jedną. Skąd takie skrócenie hymnu? Czy mimo tej rubryki można zaśpiewać go w czasie liturgii ślubnej w całości? Jeśli tak, kto może o tym zdecydować - sam celebrans czy też konieczna jest zgoda wyższej władzy (biskupa)?

(Paweł Baścik)

ODPOWIEDŹ:

Liturgię sakramentu małżeństwa sprawujemy zgodnie ze wskazaniami księgi Obrzędy sakramentu małżeństwa. W rubryce przed hymnem do Ducha Świętego czytamy: "wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu". Obowiązkowa jest 1 i 6, zaś spośród zwrotek 2-5 wybiera się jedną, Wydaje się, że śpiew wszystkich sześciu zwrotek jest rozszerzeniem tej modlitwy. Jeżeli czyni to przewodniczący liturgii (lub akceptuje), to wprowadza zwyczaj niezgodny wprawdzie z literą prawa, ale nie sprzeciwia się on samemu duchowi liturgii.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)