Ks. Andrzej Filaber
Multimedia w czasie liturgii słowa
(2016)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 84 (2016), s. 93
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy podczas liturgii słowa mogą być wyświetlane w Kościele za pomocą projektorów obrazy przedstawiające wybrane sceny biblijne? Czy może być podczas liturgii słowa puszczany podkład muzyczny (w trakcie czytania)?

ODPOWIEDŹ:

Liturgia słowa nie jest spektaklem teatralnym, w którym słowo wraz z towarzyszącą muzyką może być nawet wzbogacone obrazem i odpowiednią inscenizacją. Fakty, o których Pan pisze, mogą świadczyć o słabej wierze decydujących się na takie spektakularne formy działania. Samo słowo Boże jest żywe i skuteczne, "zdolne osądzić myśli i pragnienia serca" (Hbr 4, 12). Trzeba pamiętać, że moc czynności liturgicznych nie zawiera się w często zmienianych czy samowolnie uzupełnianych obrzędach liturgicznych, lecz w słowie Boga i sprawowanej tajemnicy. Należy coraz głębiej w nie wnikać. Jeżeli duszpasterz uzna za stosowne, można organizować pozaliturgiczne nabożeństwa słowa Bożego i koncerty muzyki religijnej. Służą one pogłębieniu wiary, mogą sprzyjać kontemplacji, a do wykorzystania pozostaje słowo, dźwięk i obraz wedle uznania duszpasterza. Do takich form modlitwy poza liturgią zachęca nas Kościół.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)