Ks. Jacek Nowak
Czytanie podczas Mszy z innego niż zatwierdzone tłumaczenie
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 98
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Piszę z zapytaniem odnośnie do liturgii słowa podczas Eucharystii z udzieleniem sakramentu małżeństwa. Moja wątpliwość odnosi się do drugiego czytania. Czy czytaniem na ślubie może być lekcja z 1 Kor 13, tzw. "Hymn do Miłości', jednak me w tłumaczeniu zatwierdzonym w lekcjonarzu, tj. z Biblii Tysiąclecia, lecz w innym - w tłumaczeniu tego tekstu autorstwa ks. Wojciecha Danielskiego. Ponieważ nie jest to tłumaczenie zatwierdzone, chociaż tłumaczenie ks. Danielskiego do dziś są używane np. w Liturgii Godzin, pragnąłbym zaczerpnąć opinii Szanownej Komisji.

(Marek Sz.)

ODPOWIEDŹ:

Tłumaczenie Hymnu o Miłości (1 Kor 13) w wydaniu ks. Danielskiego je bardzo piękne, patrząc od strony poetyckiej. Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (2011 r.) w numerze 111 podaje: W zgromadzeniu liturgicznym zawsze należy głosić słowo Boże albo z tekstów łacińskich przygotowanych przez Stolicę Świętą, albo z tłumaczeń na języki narodowe, zatwierdzonych przez Konferencje Biskupów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek jest bardzo prosty: Nie wolno stosować innych tłumaczeń Pisma Świętego w liturgii. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, że Lekcjonarz czerpie teksty z Biblii Tysiąclecia.
(Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC)