Ks. Krzysztof Konecki
Dostosowanie tekstu Modlitwy Eucharystycznej w rocznicę małżeństwa
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 97
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy podczas Mszy Świętej sprawowanej w rocznicę sakramentu małżeństwa można użyć w modlitwie eucharystycznej modlitwy wstawienniczej za nowożeńców, zmieniając ją następująco: Pamiętaj Boże o jubilatach N i N. Ty przed 25laty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin... itd.?

(Ks. Bartosz Dulęba)

ODPOWIEDŹ:

Podczas Mszy Świętej sprawowanej w rocznicę sakramentu małżeństwa nie można użyć w modlitwie eucharystycznej modlitwy wstawienniczej za nowożeńców, adaptując ją do występującej sytuacji. W moim rozumieniu są przynajmniej dwa argumenty, które przemawiają za tą "niemożnością". Pierwszy to ten, że w tekście modlitwy eucharystycznej nie wolno niczego zmieniać ani dodawać. Nie można np. do IV ME dołączyć (z II ME lub III ME) modlitwy wstawienniczej za zmarłych, gdy Msza święta sprawowana jest w ich intencji, tylko należy posłużyć się jedną z tych formuł ME, w których to wspomnienie zmarłych występuje. I drugi argument, że "Obrzędy jubileuszu małżeństwa" zawarte w Dodatku do księgi "Obrzędy sakramentu małżeństwa", Katowice 1996 nie przewidują takiej ewentualności.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)