Ks. Andrzej Filaber
Czy każda pieśń lub instrument na liturgii z udziałem biskupa stają się domyślnie zatwierdzone
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 96
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy obecność jakiejś pieśni albo instrumentu podczas liturgii której przewodniczy biskup diecezji można potraktować jako jego aprobatę dla przyszłego wykonywania tej pieśni albo używania tego instrumentu na terenie diecezji?

(Grzegorz Gałęzowski)

ODPOWIEDŹ:

W żadnym wypadku liturgia pontyfikalna nie może być uznawana jako forma aprobaty jakiegoś tekstu, śpiewu czy instrumentarium. Często sam biskup jest zaskoczony tym, co miało miejsce podczas celebry, której przewodniczył.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)