Ks. Andrzej Filaber
Kryteria liturgiczności pieśni kościelnych
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 95
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Z dokumentów Kościoła wynika, że podczas liturgii wolno wykonywać pieśni liturgiczne, nie wolno zaś wykonywać piosenek religijnych. Czy w związku z tym są jakieś kryteria albo autorytatywne źródła, które mogą potwierdzić, że dana pieśń jest autentyczną pieśnią liturgiczną?

(Grzegorz Gałęzowski)

ODPOWIEDŹ:

Decyzję o dopuszczeniu do liturgii określonego śpiewu (śpiewów), zgodnie z prawem Kościoła, podejmuje biskup. Zatwierdzanie może dotyczyć całego zbioru lub pojedynczych śpiewów.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)