Ks. Andrzej Filaber
Zatwierdzone pieśni liturgiczne
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 95
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Z instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II można dowiedzieć się, że: "Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski, albo przynajmniej Władzy diecezjalnej." Czy istnieje gdzieś lista tego typu pieśni, które uzyskały aprobatę? Czy ten punkt oznacza, że każdy może wystąpić z prośbą o aprobatę danej pieśni, jeśli nie jest pewien albo nie jest ona zaaprobowana, czy też raczej oznacza to konieczność korzystania z zatwierdzonych śpiewników?

(Grzegorz Gałęzowski)

ODPOWIEDŹ:

Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną nawet wówczas, gdy ma tzw. imprimatur. Wiele śpiewników zawiera zresztą piosenki religijne, ponieważ mogą służyć wspólnotom wiernych poza liturgią. Nie ma aktualnego ogólnopolskiego zbioru zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski. Są natomiast zbiory zatwierdzone przez biskupa dla konkretnej diecezji. Np. w archidiecezji warszawskiej taki zbiór obejmuje 484 tytuły (zatwierdzony kilkanaście lat temu), a w trakcie jest przygotowywanie propozycji następnych do zatwierdzenia.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)