Ks. Andrzej Filaber
Śpiew psalmu przez organistę
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 95
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego w części o psalmie responsoryjnym mówi: "Psałterzysta więc, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie lub w innym odpowiednim miejscu, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie poprzez refren, chyba że psalm jest wykonywany w sposób ciągły, czyli bez refrenu." Stąd domniemanie moje, że śpiew psalmu wymaga postawy stojącej. Mimo to bardzo często psalmy wykonywane są przez organistę, grającego na organach (a więc, najprawdopodobniej, siedzącego) - czy takie miejsce i sposób wykonywania psalmu są zgodne z przepisami?

(Grzegorz Gałęzowski)

ODPOWIEDŹ:

Miejscem wykonywania psalmu responsoryjnego jest stół Słowa Bożego. Nie muszę dodawać, że jest on jeden. Rozpowszechniony zwyczaj wykonywania psalmu responsoryjnego przez organistę z chóru (oczywiście niezgodnie z przepisami) jest z kilku powodów niewłaściwy. Psalm jest integralną częścią Liturgii Słowa, którą sprawujemy z odpowiedniego miejsca: od stołu Słowa Bożego. Przecież lektor nie czyta (śpiewa) lekcji z miejsca, w którym siedzi. Psalmista (w polskich dokumentach Kościoła od pewnego czasu nazywanego psałterzystą) pełni funkcję liturgiczną. Nie powinien być zastępowany przez kogoś, kto spełnia inną funkcję – według posoborowej zasady spełniania w liturgii tylko tego, co należy do danej funkcji (OWMR 91). Wierni lepiej mogą rozważać Słowo Boże, gdy mają przed oczami osobę głoszącą to Słowo. Dochodzą jeszcze istotne sprawy estetyczne związane ze stosowanym wówczas akompaniamentem.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)