Ks. Andrzej Filaber
Wprowadzenie gitary do liturgii ze względu na brak organisty
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 83 (2015), s. 95
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Konstytucja o Liturgii Świętej mówi w normach ogólnych:

"§ 1. Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie z prawem, biskupowi.

§ 2. Na mocy władzy udzielonej przez prawo, kierowanie sprawami liturgii w ustalonych granicach należy także do różnych prawnie ustanowionych konferencji biskupów, właściwych danemu terytorium.

§ 3. Dlatego nikomu innemu, chociażby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii."

Czy mimo to kapłan, powołując się na racje duszpasterskie, może wprowadzać zmiany, np. z braku w danej sytuacji organisty dopuszczając wykonywanie muzyki liturgicznej na instrumencie wyłączonym z użytku liturgicznego (np. gitarze elektrycznej)? Jeśli tak, to skąd wiadomo, gdzie są granice takiego dopuszczalnego wpływu na kształt liturgii?

(Grzegorz Gałęzowski)

ODPOWIEDŹ:

Powoływanie się na tzw. racje duszpasterskie jest zazwyczaj próbą usprawiedliwiania ignorancji lub fałszywego poczucia wolności, o czym możemy przeczytać w Instrukcji Redemptionis Sacramentum.
(Ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber)