Ks. Krzysztof Konecki
"Misteria Męki Pańskiej" w kościele
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 82 (2015), s. 100
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy można organizować w kościele przedstawienie/inscenizację Misterium Męki Pańskiej, korzystając przy tym z paramentów liturgicznych (np. kielich) dla zobrazowania wydarzeń Ostatniej Wieczerzy lub korzystać z ołtarza, na którym sprawuje się Eucharystię i stawiać na nim inne rzeczy nie będące sprzętami liturgicznymi? Czy w ogóle można używać tych rzeczy przeznaczonych wyłącznie do liturgii? Czy Najświętszy Sakrament powinien być wtedy w tabernakulum czy przeniesiony do innego miejsca (innego tabernakulum) na czas spektaklu np. w kaplicy na plebanii? Kiedy w naszym Seminarium klerycy odgrywają takie Misterium wynoszą Najświętszy Sakrament do innej kaplicy. Czy są konkretne wskazania lub nawet zakazy, które w tej sytuacji będą mogły odpowiedzieć na te pytania?

(Mateusz Pakulaks)

ODPOWIEDŹ:

Na pewno nasze kościoły ze swej natury przeznaczone są do sprawowania liturgii. Niemniej już od średniowiecza przestrzeń sakralna była wykorzystywana także dla wystawiania różnych misteriów religijnych, które za cel, miały przybliżenie i lepsze przeżycie tajemnic zbawczych z życia Pana Jezusa, Maryi i świętych Pańskich. Misteria te zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem wiernych, który doskonale odnajdywał się w takiej formie przesłania Bożego orędzia, katechezy i mistagogii. Jeśli więc wspólnota parafialna nie ma warunków (np. dom parafialny z odpowiednią salą) to nie widziałbym problemu, aby te rzeczy urządzać w świątyni. Oczywiście, że to wszystko należy robić z wielką godnością i szacunkiem dla miejsca świętego. Nie byłbym także przeciwnikiem posłużenia się niektórymi przedmiotami liturgicznymi, jeśli wymagałaby tego tematyka wystawianego misterium. Natomiast całkowicie podzielam Pańską opinię, że na czas wystawiania misterium należałoby z tabernakulum przenieść Najświętszy Sakrament np. do zakrystii. I na koniec taka moja osobista uwaga. To o czym Pan pisze z taką wielką troską i przejęciem (wyrażam moje wielkie uznanie) jest jeszcze do przyjęcia, wszak dotyczy tematyki religijnej. Jest niedobrze, kiedy nasze świątynie stają się miejscem uprawiania świeckich i laickich rzeczy, jak np. koncerty.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)