Ks. Krzysztof Konecki
Postawa stojąca w czasie hymnów liturgicznych
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 82 (2015), s. 100
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Chodzi o problem postawy stojącej w czasie hymnów liturgicznych. Proszę o aktualne wyjaśnienie tego problemu, na jakich pieśniach (hymnach) należy zachować postawę stojącą, a na jakich można siedzieć?

(Barbara Markowska)

ODPOWIEDŹ:

Nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie. Jest zasada, że hymny ze względu na swą naturę śpiewa się w postawie stojącej. Z tym, że osoby starsze, chore podczas hymnu mogą siedzieć, to jest zrozumiałe. Pieśni liturgiczne natomiast z reguły śpiewa się w postawie siedzącej lub klęczącej. Ale w sytuacji, kiedy dany obrzęd wymaga postawy stojącej, to jest oczywiste, że także pieśń wykonywana jest w takiej postawie, np. pieśń na wejście. W takiej sytuacji nie natura utworu liturgicznego (hymn — pieśń) ma decydujący wpływ na postawę ciała, ale charakter obrzędu. Stąd trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź na Pani pytanie: "na jakich pieśniach (hymnach) należy zachować postawę stojącą a na jakich można siedzieć". Ponadto nie należy także zapominać o tym, że ostatecznie wszystkim kieruje przewodniczący zgromadzenia który znając wprawdzie przepisy liturgiczne może niekiedy uczynić od nich wyjątek.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)