Ks. Krzysztof Konecki
Msza święta odprawiana w dwóch językach
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 81 (2015), s. 74
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy Msza święta może być odprawiana w dwóch językach, tj. słowa kapłana wypowiadane w języku łacińskim, a odpowiedzi ludu — w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:

Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, np. pobyt za granicą, sanktuaria na obcym terenie. Jednak jako zasadę należy przyjąć, że zarówno słowa kapłana oraz wiernych wypowiadane są w tym samym języku.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)