Ks. Krzysztof Konecki
Do kogo należą słowa: "Przekażcie sobie znak pokoju" oraz "Idźcie w pokoju Chrystusa"
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 80 (2015), s. 82
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Chciałbym zapytać o 29 numer OWMR: "Po wezwaniu diakona lub jednego z koncelebransów:Przekażcie sobie znak pokoju...".

pytanie: jakie są racje, żeby koncelebrans wzywał do przekazania znaku pokoju, a nie również rozesłania Idźcie w pokoju Chrystusa, czy wezwania przed uroczystym błogosławieństwem, albo modlitwą nad ludem Pochylcie głowy na błogosławieństwo, czyli wezwania o charakterze porządkowym przynależące do posługi diakona? Dlaczego tylko to wezwanie powinien wypowiadać koncelebrans, jeśli nie ma diakona?

(O. Andrzej Niczypor SJ)

ODPOWIEDŹ:

Trudno znaleźć kompetentną i wyczerpującą odpowiedź na postawione pytanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to po prostu przypadek lub niedopatrzenie redaktorów "Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego". W mojej ocenie powinny być zachowane obydwie Komendy wypowiadane przez koncelebransa (na znak pokoju i rozesłanie) albo żadna. Dla przykładu w "Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów" pod nieobecność diakona, koncelebrans nie wypowiada żadnej z tych Komend, robi to sam Biskup. Na koniec mojej odpowiedzi chciałbym zaznaczyć, że często można spotkać w tej samej księdze liturgicznej dwie rubryki pozostające z sobą w sprzeczności, bądź nie do końca zgodnie współbrzmiące.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)