Ks. Krzysztof Konecki
Trwanie postaci eucharystycznych
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 79 (2014), s. 42
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Zwracam się z prośba o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie związane z postaciami eucharystycznymi. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: 1377 "Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa". Moje pytanie dotyczy zakończenia trwania postaci eucharystycznych. Wiem, że trwanie kończy się z chwilą np. zepsucia postaci eucharystycznej, ale czy puryfikacja i zalanie cząstek Chleba Eucharystycznego, czy pozostałości Krwi Pańskiej — wodą i winem — powoduje także ustanie trwania postaci eucharystycznych, a przez to obecności Chrystusa w tych postaciach?

(Marek Wolter)

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z tym, co mówi Katechizm Kościoła katolickiego, obecność Chrystusa pod postaciami konsekrowanymi chleba i wina trwa tak długo, jak długo istnieją te postacie. Wspomniana obecność kończy się więc z chwilą całkowitego ich rozpadu. W chwili puryfikacji cząsteczki Ciała Pańskiego nie ulegają natychmiastowemu rozkładowi, widać to gołym okiem. One tam są. Podobnie rzecz ma się z Najświętszą Krwią. Dlatego dokumenty liturgiczne zwracają uwagę na sposób puryfikowania naczyń liturgicznych i domagają się, aby robić to z wielką czcią i szacunkiem.
(Ks. prof. Krzysztof Konecki)