Ks. Krzysztof Konecki
Okadzanie paschału poza Wigilią Paschalną (2)
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 78 (2014), s. 76
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Zawsze sądziłem, że Paschał okadza się tylko raz w roku, w Wigilię Paschalną i to, gdy Exultet śpiewa diakon lub kapłan. Opuszcza się to okadzenie, gdy śpiewa osoba świecka. Wiem, oczywiście, jaka jest praktyka, mianowicie, że sporo księży okadza paschał gdy tylko ten jest przy Ołtarzu, podczas okadzania Ołtarza po wejściu i podczas okadzania Ołtarza po przyniesieniu darów. Moje pytanie płynie z obserwacji liturgii papieskiej. Podczas kanonizacji, podczas wskazanych wyżej momentów, papież okadzał paschał.

(Krzysztof Banaszak)

ODPOWIEDŹ:

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów mówi wyraźnie, że w Wigilię Paschalną okadza się paschał. Natomiast nie wspomina nic, że należy to czynić podczas innych celebracji eucharystycznych Okresu Wielkanocnego. Oznacza to, że paschał okadza się tylko jeden raz w ciągu roku liturgicznego, podobnie jak jeden raz śpiewa się Exsultet. To jest ta wyjątkowość i specyfika liturgii Triduum Paschalnego. Wielu księży a także biskupów czyni to inaczej, ponieważ o tym nie wie.

Liturgia papieska rządzi się swoimi prawami, ma swoją specyfikę i papież w zakresie celebracji liturgicznych może niemal wszystko, jest ponad prawem liturgicznym. Dlatego liturgia papieska nie jest dla innych wspólnot kościelnych liturgią wzorcową. Dlatego nie należy się ani dziwić, ani gorszyć, że podczas kanonizacji zastosowano takie a nie inne rozwiązania obrzędowe. Inaczej natomiast ma się rzecz w Kościele lokalnym. Biskup, będąc pierwszym liturgiem, jest zobowiązany strzec i dawać przykład wierności przepisom liturgicznym, co jest znakiem posłuszeństwa Chrystusowi i Kościołowi.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)