Ks. Jacek Nowak
Egzorcyzm chrzcielny i obciążenia pokoleniowe
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 78 (2014), s. 75
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jako rodzic przygotowujący się wraz z Małżonką do chrztu dziecka, chciałbym prosić o wyrażenie opinii dotyczącej rytuału chrztu świętego. Spotkałem się ze zdaniem wielu kapłanów wskazujących na brak modlitwy egzorcyzmu w obecnej formie rytuału chrztu św. dla dzieci. Egzorcyzm (bezpośredni zwrot do szatana — "zaklinam cię, duchu nieczysty") został tam zastąpiony modlitwą wstawienniczą (prośbą do Pana Jezusa). Pojawiają się opinie, iż w dobie zagrożeń duchowych stosowana wcześniej formuła (tzw. ryt trydencki) pozwalała na przerwanie tzw. obciążeń pokoleniowych. Zaznaczam, iż nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, argumenty za powróceniem do rytuału w formie "trydenckiej" są dla mnie przekonujące.

Uprzejmie proszę zatem o opinię — czy można wykorzystywać starą formułę trydencką podczas chrztu św. (starą w rozumieniu — zawierającą egzorcyzmy)? Jeśli tak — to kto decyduje o przyjęciu tej formuły? Rodzice, szafarz, proboszcz, miejscowy biskup? Jeśli nie — to czy można użyć samej formuły egzorcyzmu zaczerpniętej z rytu "trydenckiego" bądź innej formuły — jakiej?

(Karol Dworak)

ODPOWIEDŹ:

Kodeks prawa kanonicznego, kan. 850: "Chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych księgach liturgicznych, poza przypadkiem naglącej konieczności, kiedy należy zastosować tylko to, co jest wymagane do ważności sakramentu". Wynika stąd, że nie można stosować różnych obrzędów czy tekstów (wymieniając je). Papież Benedykt XVI w motu proprio Summorum Pontificum (7.07.2007 r.), nr 9 par. 1 stwierdza, że można posłużyć się obrzędami sakramentów sprzed Soboru Watykańskiego II: "Proboszcz, po uważnym rozpatrzeniu wszystkiego, może także dać pozwolenie na użycie bardziej starożytnego obrzędu w przypadku udzielania sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty i namaszczenia chorych, jeśli doradza to dobro dusz".

W tym przypadku, o którym pisze Pan w liście, należy zdecydować się na jeden lub drugi obrzęd. Nie można natomiast tworzyć jednego obrzędu na drodze kompilacji z dwóch. Porównując dwie modlitwy — egzorcyzmy należy zauważyć, że poprzednia w swej treści zwraca się bezpośrednio do Szatana, sugerując, jakby dziecko było już opętane. Natomiast obecna stanowi prośbę, aby Bóg ustrzegł dziecko od działania Szatana (por. Modlitwa Pańska – nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie – Mt 6,13a; Łk 11,4b).
(Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC)