Ks. Jacek Nowak
Biret w czasie procesji wejścia i wyjścia
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 77 (2014), s. 108
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy w czasie procesji wejścia i wyjścia kapłan celebrujący może używać biretu? Jeśli tak to czy powinien go zdejmować przed czy po przyklęknięciu (lub oddaniu pokłonu do ołtarza)?

ODPOWIEDŹ:

Biret jest nakryciem głowy i należy do stroju duchownego, ale nie liturgicznego. W związku z tym obecne przepisy liturgiczne na ten temat nic nie podają, poza tzw. strojem chórowym (por. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013, nr 63, 1215, 1221, 1223, 1224).

Ritus servandus w Ordo Missae z 1962 r. mówi o stosowaniu biretu przez celebransa. Po przyjściu do ołtarza, przed skłonem lub przyklęknięciem oddaje biret ministrantowi (rozdz. II, pkt 2), a po zakończeniu Mszy Świętej otrzymuje biret od ministranta (rozdz. XII, pkt 6). Ta praktyka może być stosowana podczas tzw. rytu nadzwyczajnego, jednak w rycie zwyczajnym biret nie występuje. Jeśli któryś z celebransów chciałby koniecznie używać biretu, to powinien zastosować się do wskazań podanych w Ritus servandus. Mówiąc krótko stosowanie biretu nie zakłóca akcji liturgicznej nawet w rycie zwyczajnym.
(Ks. Jacek Nowak SAC)