Ks. Krzysztof Konecki
Spóźnienie się na Mszę i Komunia
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 76 (2014), s. 94
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

1. Spotkałem się z opinią, że nie można przyjmować Komunii św., jeżeli osoba spóźnia się na Mszę świętą. Po poszukiwaniu oficjalnego stanowiska Kościoła znalazłem tylko przepis KPK: Kan. 918 – Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne. Nie zabrania więc KPK przyjmowania Eucharystii po spóźnieniu się na Msze św. Czy istnieją jakieś precyzyjniejsze przepisy w tej sprawie? Jeżeli tak, to gdzie można je znaleźć? Zależy mi na możliwości odniesienia się do oficjalnego dokumentu, a nie tylko interpretacji przepisów przez dowolnego kapłana. Oczywiście interpretacje umieszczone w oficjalnym kanale informacyjnym Konferencji uznaję jako oficjalne stanowisko Kościoła.

Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, wynika, że przed ostatnim soborem wyznawano przekonanie, że spóźnienie się na Msze Św. wiąże się z grzechem i to nieraz ciężkim. Czy jest to prawda i co zmieniło się w tej materii? Czy może to być wyjaśnienie panującego obecnie przekonania?

2. Konsultując się z różnymi kapłanami doszedłem do wniosku, że można przyjąć dwa razy w ciągu dnia Komunię św. pod warunkiem, że za drugim razem w pełni uczestniczę w Mszy św. Tymczasem po przeczytaniu KPK dowiedziałem się, że jest jeszcze jeden warunek przyjmowania Komunii św. drugi raz – zagrożenie śmierci: Kan. 917 – Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.

Czy w takim razie w normalnym przypadku (brak zagrożenia śmiercią) mogę przystąpić drugi raz w ciągu dnia do Komunii św.?

(Jakub Sędek)

ODPOWIEDŹ:

Częstotliwość przyjmowania Komunii św. regulują przepisy KPK oraz Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do "Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą". W świetle tych dokumentów wszyscy wierni mogą w ciągu dnia przystąpić dwa razy do Komunii św. Dokumenty te nie mówią nic o tym, że osoba, która spóźniła się na Mszę nie może przyjąć Komunii św. Owszem, przed Soborem Watykańskim II spóźnienie się na Mszę po Liturgii Słowa postrzegane było jako grzech ciężki. Obecnie, zgodnie z Kan. 917 – kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2. To oznacza, że pierwszy raz w ciągu dnia można przyjąć Komunię św. nie będąc na Mszy, np. uczestnicząc w domu chorego podczas udzielania sakramentów chorych, albo będąc na Mszy tylko podczas obrzędów komunijnych, albo uczestnicząc w jakimś nabożeństwie. Aby przyjąć Komunię po raz drugi, należy uczestniczyć we Mszy św. Zasada ta naturalnie nie obowiązuje osób będących w niebezpieczeństwie śmierci.
(Ks. prof. Krzysztof Konecki)