Ks. Krzysztof Konecki
Korzystanie z przedsoborowego "Collectio Rituum"
(2014)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 76 (2014 s. 100
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

1. Czy jako kapłan mam prawo korzystać z modlitw zawartych w Collectio Rituum Katowice 1963 w wersji dwujęzycznej (polsko – łacińska) oraz z wcześniejszego wydania tylko w języku łacińskim?

2. Czy mam prawo dokonać egzorcyzmu soli, wody i oleju korzystając z ksiąg przedsoborowych w języku łacińskim (m.in. z Collectio Rituum 1963)?

(Ks. Wojciech Tkaczyk)

ODPOWIEDŹ:

Moja odpowiedź na postawione przez Księdza pytania jest pozytywna. Formalnie bowiem można korzystać z przedsoborowych ksiąg liturgicznych. Jest jednak pewne ale... Nowe księgi liturgiczne, zwłaszcza te dotyczące egzorcyzmów i błogosławieństw ujmują te rzeczywistości trochę inaczej, w innej optyce, posiadają inną treść teologiczną. Mianowicie nastąpił powrót do biblijnej koncepcji błogosławieństw, a co za tym idzie postawienie pozytywnego akcentu na rzeczach. W późnym średniowieczu bowiem nastąpiło pewne “przegięcie" w podejściu do egzorcyzmów: zanim pobłogosławiono jakąś rzecz, najpierw odprawiano nad nią egzorcyzm. I tak dla przykładu egzorcyzmowano wodę, bo a nóż także w niej, mógł ukryć się szatan, dopiero później ją błogosławiono. Dziś Kościół odszedł od tej praktyki i w obrzędach liturgicznych nie egzorcyzmuje soli, wody oleju, o których Ksiądz wspomina, ale je błogosławi (!), aby służyły dziełu uświęcenia człowieka i przyczyniały się do chwały Bożej. Stąd w obecnych księgach, agendach liturgicznych nie znajdziemy formuł modlitewnych służących do egzorcyzmowania tych rzeczy. Natomiast w wypadku rzeczywistego opętania, czy wywierania przez szatana wpływu na przedmioty i miejsca, Kościół daje nam do ręki jako skuteczną pomoc egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, które można zanosić do Boga w zmaganiu się z mocami ciemności. Konkludując poruszoną przez Księdza kwestię (o której można by jeszcze dużo mówić i pisać), należy stwierdzić, że skuteczną bronią przeciw zakusom szatana jest więc “egzorcyzm większy" odprawiany przez upoważnionego prezbitera, “egzorcyzm mniejszy", czyli modlitwy, które mogą zanosić także wierni świeccy oraz post i jałmużna, o których mówi Pismo święte.
(Ks. prof. K. Konecki)