Ks. Jacek Nowak
Msza św. podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 74 (2013), s. 86
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Kilka lat temu uczestniczyłem w Wigilii Paschalnej. Zdziwił mnie fakt, że Msza święta odprawiana była wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu w tzw. Grobie Pańskim, w nawie bocznej kościoła. Co więcej, ponieważ w tej parafii procesja rezurekcyjna odbywa się o poranku Niedzieli Wielkanocnej, Najświętszy Sakrament pozostał wystawiony w zamkniętym kościele. Wiem, że w przed Vaticanum II rubryki pozwalały na sprawowanie Eucharystii wobec Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Czy kanony te wciąż obowiązują?

(Marcin Juraha)

ODPOWIEDŹ:

Księga liturgiczna Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą (Katowice 1985) wyraźnie wyjaśnia Pańskie pytania. Nr 59 wspomnianej księgi podaje: Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nie wolno odprawiać Mszy Świętej w tej samej nawie kościoła lub kaplicy. Ponadto nr 64 stwierdza: Tam gdzie ze względu na brak odpowiedniej liczby adorujących wystawienie nie może odbywać się bez przerwy. Stąd w Mszale rzymskim dla diecezji polskich (Poznań 2009) występuje wyraźny przepis: Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon (…) wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego (s.148). Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się rano, po Wigilii Paschalnej można wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc albo na kilka godzin wieczornych i porannych przed procesją (s. 182).

Wynika zatem jasno z prawodawstwa liturgicznego, że Wigilii Paschalnej nie wolno celebrować przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ani pozostawiać go w zamkniętym kościele bez adorujących osób.

Po Soborze Watykańskim II nie wolno celebrować Mszy Świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ponieważ wynika to z teologicznego rozumienia stopniowego objawiania się obecności Chrystusa w liturgii: 1. w zgromadzeniu liturgicznym, 2. w osobie celebransa, 3. w czytanym słowie Bożym, 4. w sakramencie (por. KL 7; Komunia Święta…, nr 6). Dlatego nie może być od początku Najświętszego Sakramentu, ponieważ w celebracji Mszy Świętej dochodzi się do niego stopniowo.
(Ks. Jacek Nowak SAC)