Ks. Jacek Nowak
Zamiana wyznania wiary na własne słowa
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 74 (2013), pyt. s. 83, odp. s. 84
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Młodzież na kartkach napisała: "Kim dla nich jest Jezus?". Podczas Mszy odpowiedzi przeczytano jako Wyznanie wiary. Ja sądzę, iż jest to niepoprawne. Proszę o rozstrzygnięcie.

ODPOWIEDŹ:

Wyznanie wiary podczas Mszy Świętej nie jest sprawą indywidualną i subiektywną. Liturgia nie jest prywatną czynnością, lecz obrzędem Kościoła (por. KL 26). Zatem Credo nie może być wypowiadane przez nikogo w sposób dowolny. Katechizm Kościoła katolickiego stanowi wykładnie tej prawdy: Kto mówi "Wierzę", mówi: "Przyjmuję to, w co my wierzymy". Komunia w wierze potrzebuje wspólnego języka wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego w tym samym wyznawaniu wiary (KKK 185). Symbol wiary jest więc znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi (KKK 188). Św. Cyryl Jerozolimski wyjaśnia streszczenie wiary zawarte w Credo: Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii, wybrane z całego Pisma Świętego najważniejsze elementy podają w całości jedną naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie prawdziwej pobożności zawartej w Starym i Nowym Testamencie (KKK 186). Zatem jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii: - wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów (KKK 815). Obecnie Mszał rzymski podaje dwie formuły Wyznania wiary: Symbol Apostolski i Symbol Nicejsko-konstantynopolitański (Missale Romamum, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, s. 512 – 514). W Mszy Świętej połączonej z chrztem lub bierzmowaniem, a także podczas liturgii Wigilii Paschalnej jest Wyznanie wiary (zawarte w przyrzeczeniach chrzcielnych) pochodzące z Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego.

Na podstawie tego co wyżej zostało podane inne formy Wyznania wiary są niedopuszczalne. Instrukcja Redemptionis sacramentum (25.03.2004) wyjaśnia: We Mszy Świętej oraz w innych celebracjach świętej liturgii nie wolno używać Symbolu, czyli Wyznania wiary, którego nie ma w prawnie zatwierdzonych księgach liturgicznych (nr 69).
(Ks. Jacek Nowak SAC)