Ks. Krzysztof Konecki
"Bracia i siostry" w pierwszej formule Aktu pokuty
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 74 (2013), s. 81
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Pragnę zwrócić się z pytaniem dotyczącym Aktu pokuty w czasie Mszy św. Otóż stosując pierwszą formułę, wypowiadamy następujące słowa: "Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry...". Czy w Mszach świętych sprawowanych w seminarium duchownym, gdzie są sami mężczyźni, po słowach "i wam bracia" dodaje się "i siostry"? Nigdzie nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi na powyższy problem.

(ks. Mirosław Kuczała)

ODPOWIEDŹ:

To prawda, że nie ma rubryki liturgicznej, w której można by znaleźć jasną odpowiedź na to pytanie, które często powraca. Jednak kierując się intuicją oraz zasadą analogii, która w liturgii jest bardzo pomocna i często stosowana, należy uznać, że gdy uczestnikami Mszy św. są wyłącznie mężczyźni i nie ma kobiet, wówczas powinno się używać formuły odpowiadającej faktycznej sytuacji zgromadzenia liturgicznego i opuścić w akcie pokutnym słowo "siostry".
(Ks. K. Konecki)