Ks. Krzysztof Konecki
Skłon podczas wypowiadania słów konsekracji
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 73 (2013, 110
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym skłonów głębokich podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana. Czy lud jak również i asysta może podczas wykonywania postawy klęczącej równocześnie pochylać głowę do skłonu głębokiego jak jest to stosowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego? Jeśli nie, czy dozwolona jest inna forma pochylenia głowy? Czy powinno się zaniechać stosowania tego gestu?

(Kamil Kopala)

ODPOWIEDŹ:

Podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana nie ma głębokich skłonów. Wierni klęczą podczas konsekracji i na moment ukazania konsekrowanej hostii i konsekrowanego wina kierują wzrok na Święte Postacie i oczyma wiary je adorują i wielbią. Pochylanie więc głowy, jest więc zachowaniem niewłaściwym i mija się z celem oraz naturą tego znaku, jakim jest właśnie “podniesienie i pokazanie" wiernym Ciała i Krwi Pańskiej.
(Ks. Krzysztof Konecki)