Ks. Jacek Nowak
„Koncert uwielbienia” z wystawieniem N. Sakramentu
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 73 (2013), s. 110
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Szanowna Komisjo, jakiś czas temu w mojej parafii odbył się tak zwany "koncert uwielbienia", podczas, którego było wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chciałem zapytać, czy organizowanie Wystawienia w połączeniu z głośną muzyką, która uniemożliwia tym samym cichą adorację, oraz używanie w tym czasie instrumentów "zakazanych" podczas liturgii, jest dopuszczone? Wiele osób, które skorzystały z tej formy modlitwy skarżyły się na brak szacunku do cichej modlitwy.

Być może się mylę, ale w mojej ocenie doszło do zaniedbań, na które wskazuje "Inaestimabile Donum". Nie zachowano wspomnianej ciszy, używano nie liturgicznych śpiewów i instrumentów.

(Kamil Sebastian Lisowski)

ODPOWIEDŹ:

Pański list dotyczący tzw. "koncertu uwielbienia" zaniepokoił mnie. W zupełności podzielam Pańskie zdanie i poprawność myślenia w odniesieniu do kultu Eucharystii poza Mszą Świętą.

Dokonywanie wystawienia Najświętszego Sakramentu ma na celu duchowe zjednoczenie z Chrystusem Paschalnym, które w następstwie powinno zostać przełożone na codzienne życie (por. Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 57). To zjednoczenie nie może dokonywać się w hałasie lecz w skupieniu. Dlatego należy przywołać tu prawodawstwo Kościoła w tym względzie:

1. Przy wystawieniu należy unikać troskliwie tego wszystkiego, co w jakiś sposób mogłoby przysłonić pragnienie Chrystusa, który ustanowił Najświętszą Eucharystię głównie w tym celu, by nam służyła jako pokarm, lekarstwo i pokrzepienie (tamże, nr 58).

2. Porządek wystawienia Najświętszego Sakramentu (…) należy ułożyć tak, by przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem poświęcić pewien czas na czytanie słowa Bożego, śpiewy, modlitwy i krótką modlitwę w ciszy (tamże, nr 65).

3. Podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania ułożyć tak, by adorujący wierni skupili swoją uwagę na Chrystusie Panu (tamże, nr 71).

4. Przed Najświętszym Sakramentem wystawionym na dłuższy czas można odprawić jakąś część Liturgii godzin, zwłaszcza Godziny główne. Przez Liturgie godzin, uwielbienia i dziękczynienia składane Bogu w czasie sprawowania Eucharystii rozciąga się na różne pory dnia, a Kościół kieruje swe błagania do Chrystusa, przez Niego zaś do Ojca w imieniu całego świata (tamże, nr 72).

Do wykonywania śpiewów można używać instrumentów (dozwolonych), które będą służyły tylko do podtrzymywania śpiewów, a nie w celu wykonywania koncertów. Wystawienie Najświętszego Sakramentu jest liturgią. W związku z tym należy wykonywać śpiewy liturgiczne. W myśl wspomnianego wyżej nr 71 wszystkie teksty modlitw, śpiewów, rozważań muszą być o tematyce chrystologicznej.
(Ks. Jacek Nowak SAC)