Ks. Krzysztof Konecki
Nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
(2013)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 72 (2013), s. 88
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielanie informacji na temat Nieszporów z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Do tej pory w jednym z kościołów Nieszpory były odprawiane bez Wystawienia. Wystawienie odbywało się po odśpiewaniu Magnificat. Obecnie występuje praktyka, że najpierw następuje Wystawienie Najświętszego Sakramentu i podczas wystawienia są odprawiane Nieszpory.

Z Instrukcji Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą – (11 XII 1987). wynika, że "Należy podtrzymywać zwyczaj odprawiania Nieszporów z wystawieniem Najświętszego Sakramentu". Nie jest tu jasno sprecyzowane, czy Nieszpory z Wystawieniem z rozumieniem, że najpierw nieszpory potem wystawienie, podczas którego śpiewane są prośby. Czy, też Wystawienie, podczas którego odprawia się Nieszpory. Z góry dziękuję za wytłumaczenie tych zawiłości.

(Arkadiusz Granda)

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na Pańskie pytanie rozpocznę od "Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin", które w poruszanej kwestii jest dla nas źródłem najbardziej miarodajnym, a które mówiąc o sposobie celebrowania Liturgii godzin, nie mówi nic na temat sprawowania jej w obecności wystawionego Najświętszego Sakramentu. Najprawdopodobniej chodzi o to, aby nie łączyć ze sobą i nie kumulować dwóch celebracji, bardzo bogatych w treści teologiczno-liturgiczne. Ogólne Wprowadzenie natomiast wspomina wyraźnie o łączeniu Liturgii godzin z Mszą św. czyli o sprawowaniu Jutrzni, Nieszporów, innych Godzin w połączeniu z celebracją eucharystyczną (nr 93-97), nie zaś podczas.

Przytoczony przez Pana tekst Instrukcji jest cytatem 72 numeru "Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą św. dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", w którym czytamy: "Przed Najświętszym Sakramentem wystawionym na dłuższy czas można odprawić jakąś część Liturgii godzin, zwłaszcza Godziny główne". Rozsnuwając Pańskie wątpliwości oznaczałoby to, że jeśli już Nieszpory mają być sprawowane wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, to ich rozpoczęcie powinno być poprzedzone obrzędem Wystawienia. Na pewno nie jest właściwe robienia Wystawienia w trakcie sprawowania Nieszporów, np. podczas odśpiewania Magnificat. Jest to wręcz zabronione z tej racji, że każda Godzina liturgiczna ma swoją strukturę, ma swój "bieg", który powinien być zachowany i przestrzegany podczas jej sprawowania.
(Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki)