Ks. Mateusz Matuszewski
Czy akolita zawsze musi być ubrany w albę
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 71 (2012), s. 98
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy akolita pełniący swoją funkcję zawsze musi być ubrany w albę?

ODPOWIEDŹ:

W Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów, odnośnie, szat prezbiterów i innych posługujących, powtórzona jest norma podana w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego, w nr 336. Dowiadujemy się z niej, że: "Szatą liturgiczną wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych jakiegokolwiek stopnia jest alba, przepasana na biodrach paskiem, jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega do ciała nawet bez paska. Jeżeli alba nie osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed przywdzianiem alby należy nałożyć humerał. Alby nie można zastępować komżą, nawet nałożoną na sutannę, wtedy gdy wkłada się ornat lub dalmatykę albo gdy zamiast ornatu czy dalmatyki używa się samej stuły. Komżę zawsze należy wkładać na sutannę. Akolici, lektorzy oraz inni świeccy posługujący mogą ubierać albę albo inną szatę prawnie zatwierdzoną" (CB nr 65).

A więc, zwyczajnym strojem liturgicznym akolity jest alba, ale może on posługiwać także w komży, jeśli nakłada ją na sutannę. Natomiast szatą właściwą dla mężczyzny wyznaczonego na szafarza nadzwyczajnego, który nie jest akolitą, jest w Polsce zawsze alba.
(Ks. Mateusz Matuszewski)