Ks. Arkadiusz Chwastyk
Zakazy dotyczące niedzieli w sobotni wieczór
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 71 (2012), s. 105
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy liturgiczne "objęcie" przez niedzielę wieczora dnia poprzedniego jest jednoznaczne z wejściem tego sobotniego wieczora pod zakazy dotyczące niedzieli? Innymi słowy, czy obowiązuje wtedy zakaz prac niekoniecznych i nakaz odpoczynku?

(Adrian Misiejko)

ODPOWIEDŹ:

Przedstawione zagadnienie ma charakter prawny. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że "w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego" (kan. 1247). Przepis ten ma częściowo charakter restrykcyjny, bo ogranicza swobodne wykonywanie uprawnień, stąd podlega ścisłej interpretacji (por. kan. 18). By go wyjaśnić, należy więc stosować te przepisy, które są bardziej przychylne dla adresata normy prawnej.

Zgodnie z kan. 202 par. 1: "dzień w prawie oznacza stały okres obejmujący 24 kolejno liczone godziny i zaczyna się od północy, chyba że gdzie indziej wyraźnie zastrzeżono". Takim dniem, liczonym od północy jest też niedziela, co pośrednio wynika z kan. 1248 par. 1: "Nakazowi uczestnictwa we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". Przepis ten wyraźnie mówi o dwóch dniach (dzień świąteczny i dzień poprzedzający) i nie traktuje (z punktu widzenia prawnego) niedzieli jako dnia rozpoczynającego się w wigilię. Jako że przepis ten następuje bezpośrednio po kan. 1247, tym bardziej należy je odczytywać łącznie. Zatem dla prawa kanonicznego (odmiennie od prawa liturgicznego) niedziela rozpoczyna się o północy i od północy obowiązuje nakaz powstrzymania się od zajęć "niekoniecznych".
(Ks. dr Arkadiusz Chwastyk)