Ks. Mateusz Matuszewski
Okadzenia krzyża podczas Liturgii Godzin (1)
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 70 (2012 ), s. 88
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

W 261. numerze Wprowadzenia do Liturgii Godzin czytamy: W Jutrzni i Nieszporach podczas śpiewu pieśni z Ewangelii można okadzać ołtarz, a następnie kapłana i wiernych.

Czy podczas wykonywania tego okadzenia można okadzać także krzyż ołtarzowy?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Dokładniejszy opis sposobu okadzania podczas śpiewu pieśni z Ewangelii na Jutrzni i Nieszporach podany jest w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów. W edycji polskiej, jaka ukaże się niebawem, są to numery 203-204, i brzmią one tak:

CB 203. "Podczas antyfony do pieśni z Ewangelii biskup nakłada kadzidło do kadzielnicy i je błogosławi. Kiedy chór rozpoczyna pieśń Wielbi dusza moja Pana, wszyscy wstają. Biskup zdejmuje mitrę i wykonuje znak krzyża od czoła do piersi, po czym podchodzi do ołtarza i razem z posługującymi składa należny ukłon, opuszczając jego ucałowanie."

CB 204. "W czasie śpiewu pieśni z Ewangelii odbywa się, jak zwykle, okadzenie krzyża, ołtarza, biskupa i innych osób, jak to zostało powiedziane w odniesieniu do Mszy Świętej wyżej, w numerach 89, 93, 96 i 121."
(Ks. dr Mateusz Matuszewski)