Ks. Dominik Ostrowski
Wystawienie N. Sakramentu dla jednej osoby
(2012)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 70 (2012), s. 81
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Czy można wystawić Najświętszy Sakrament dla jednej osoby?

ODPOWIEDŹ:

- zasadniczo można wystawić Najśw. Sakrament nawet dla 1 osoby

- jeśli adoracja jest zapowiedziana i przyszła tylko 1 osoba, można wystawić Najśw. Sakrament, pod warunkiem, że nie zostanie on opuszczony

- jeśli adoracja była zapowiedziana, nie należy odmawiać wystawienia tylko dlatego, że przyszła 1 osoba

- natomiast jeśli 1 a nawet 2 osoby życzą sobie prywatnie wystawienia i adoracji poza życiem wspólnoty, nie powinno się takiej praktyki stosować ze względu na wspólnotowy i otwarty charakter liturgii.

Wystawienie Najśw. Sakramentu według Rytuału Pawła VI może być krótkie lub długie:

- wystawienie trwające dłuższy czas wymaga "odpowiedniego napływu wiernych" i zgody ordynariusza (por. instr. Eucharisticum Mysterium nr 63)

NB. W niektórych wspólnotach zakonnych, zgodnie z zatwierdzonymi Statutami, istnieje godna pochwały tradycja, gdzie przed wystawionym Najśw. Sakramentem stale przebywa jedna lub dwie osoby, co sprawia ciągłość adoracji, ale tu mowa o długim wystawieniu

- wystawienie trwające krótszy czas nie ma określonej liczby uczestników.

NB: nie wolno Najśw. Sakramentu pozostawić bez udziału wiernych, instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 138 poucza, aby zawsze byli obecni "niektórzy wierni, nawet na zmianę".

To oznacza, że można Najśw. Sakrament wystawić na krótko dla małej liczby osób.

Jeśli jednak wystawienie ma być tylko i wyłącznie dla jednej osoby, która sobie tego życzy na zasadzie prywatnej prośby, to trzeba pamiętać, że zgodnie z zasadami liturgii, kult Boży jest sprawowany we wspólnocie, nie jest na "prywatne zamówienie".
(Ks. dr Dominik Ostrowski)