Bp Stefan Cichy
Sposób wykonywania Męki Pańskiej
(2011)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 65 (2011), s. 106
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Jeżeli kapłan odczytuje rolę Chrystusa, zaś rolę Ewangelisty powierza się świeckiemu ministrantowi, to słowa Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego N. oraz Oto słowo Pańskie wypowiada narrator-laik, czy są one w jakiś sposób zastrzeżone kapłanowi?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli opis Męki Pańskiej czytają tylko ministranci i roli Chrystusa nie czyta prezbiter, to narrator zaczyna Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego N., natomiast na końcu prezbiter mówi Oto słowo Pańskie.

Warto przypomnieć, że List o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 1988 r. zaznacza: "Opowiadaniu o Męce Pańskiej przysługuje szczególnie uroczysty charakter. Radzi się, aby było śpiewane lub czytane w tradycyjny sposób, to znaczy przez trzech, którzy dzielą między siebie rolę Chrystusa, narratora i ludu. Pasję niech wykonują diakoni albo prezbiterzy, lub w ich braku – lektorzy; w tym przypadku rola Chrystusa winna być zarezerwowana kapłanowi. Ta proklamacja Męki odbywa się bez użycia świeczników i kadzidła, bez pozdrowienia ludu i bez wykonania znaku krzyża na księdze. Jedynie diakoni proszą o błogosławieństwo kapłana, jak zwykle przed Ewangelią" (p. 33).